RGB värvused

RGB-kood:

Värvused veebilehekülgedel on defineeritud RGB süsteemis.

RGB süsteem kasutab kolme põhivärvust (sellest ka tema nimi): Red - punane, Green - roheline, Blue - sinine. Kõik ülejäänud toonid saadakse põhivärvuste segamisel.
Iga põhivärvuse toon on määratav vahemikus 0-255 (0-FF) ehk 256 tooniga. Põhivärvuste segamisel on võimalik saada 2563 ehk 16 777 216 erinevat värvitooni.

Värvuse märkimiseks võib kasutada nii märksõnalist kui numbrilist väärtust ning numbrilisi väärtusi võib esitada nii kümnend- kui kuueteistkümnendsüsteemis.

Tabel V.1.: Näited punase värvuse kirjeldamiseks:
märksõna:red
#rrggbb:#FF0000
#rgb:#f00
rgb(x,x,x):rgb(255,0,0)
rgb(y%,y%,y%)rgb(100%,0%,0%)
Märkused:
r, g, b - väärtused on vahemikus 0-F (kuueteistkümnendsüsteemis)
x - väärtus on vahemikus 0-255
y - väärtus on vahemikus 0.0%-100.0%

NB! Tõenäoliselt ei ole mitte kõikide tabeli V.1. parempoolse tulba lahtrite taustad punased. Miks? Seda küsige oma veebisirvija tootja käest.
Kui käesolevat lehekülge erinevate sirvijatega vaadata saab kiiresti selgeks, et HTML-is kasutamiseks on kõige sobivamad viisid "märksõnad" ja "#rrggbb".
Teised võivad, sõltuvalt sirvijast, mitte töötada. CSS-is kasutamiseks peaksid aga kõik tabelis loetletud viisid probleemidetta sobima.

VÄRVIPALETID

VGA 16

HTML 3.2 standard defineerib 16 standardset värvusnimetust. Need 16 värvust on mõeldud kasutamiseks VGA-16 riistvaraga ja neid värvusnimetusi peaksid kõik veebisirvijad tundma (kuigi mõningaid toonierinevusi siiski esineb).

Tabel V.2.: palett VGA 16
#00FFFF #000000 #0000FF #FF00FF #808080 #008000 #00FF00 #800000
aqua black blue fuchsia gray green lime maroon
navy olive purple red silver teal white yellow
#000080 #808000 #800080 #FF0000 #C0C0C0 #008080 #FFFFFF #FFFF00

WEB 216

Vaata ka: PALETT WEB 216
WEB 216 tuntud ka kui "Web Safe Colours".
WEB 216 palett koosneb kuuest 6X6 palettist (6X6X6=216), mis võivad olla erinevalt varieeritud.

VÄRVUSED EKRAANIL

Kaasajal on enamasti kasutusel värvimonitorid 16, 24 ja 32 bitise värvisügavusega. Ent kasutatakse ka monokroomseid (reeglina must-valge) monitore 16 või 256 ning värvimonitore 256 värvusega.
24 ja 32 bitiste värvimonitoridega mingisuguseid probleeme ei ole.
16 bitine värvisügavus pole aga standartne ning veebigraafikas võib esineda väiksemaid moonutusi üleminekutes.
Tõsine probleem on aga 256 värviga, sest WEB 216 ehk nn. "veebikindlad värvused" ja VGA 256 ei sobi omavahel üldse. Ainult VGA 16 värvustega lahendatud veebileheküljed (k.a. graafika) püsivad alati, monitori värvisügavusest sõltumatult, ühesugustena.

VÄRVUSTE NIMETUSED:

Lisaks eelnimetatud VGA 16 värvusnimedele toetavad paljud veebisirvijad (nt. alates Netscape Navigator 2.0 ning MS Internet Explorer 3.0) ka mitmeid teisi värvusnimesid, mis pole standardiseeritud.
Vaata: värvusnimede tabelit.