Oleviste Kogudus

 

Oleviste Church

Tallinna Oleviste kirikut on ajaloos esimest korda mainitud 1267. a.   The first historical mention of Tallinn's Oleviste Church dates from 1267.

        Oleviste Koguduse uus kodulehekülg  
Alates 1950. aastast tegutseb kirikus liitkogudus, kuhu on ühendatud evangeeliumi kristlased, baptistid, priilased, nelipühilased jt. Kogudus kuulub Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide (EKB) Koguduste Liitu. Koguduse liikmete arv seisuga 1.01.1998 on 1230. Kogudusel on viis pastorit: vanempastor Rein Uuemõis, pastor Ülo Meriloo, hoolduspastor Henno Hunt ja pastor-evangelist Ülo Niinemägi.   Since 1950, a congregation uniting Evangelical Christians, Baptists, Free Evangelicals, and Pentecostals has been maintaining the building and using it as a place of worship. The congregation belongs to the Union of Evangelical Christian and Baptist (ECB) Churches of Estonia. As of 1 Jan 1998 we have 1230 members. The congregation has five pastors: Rein Uuemõis (senior pastor), Ülo Meriloo, Henno Hunt (social care) and Ülo Niinemägi (evangelism).
Kogudusel on neli filiaali Tallinna erinevates linnaosades.   The congregation has four branches in different areas of Tallinn.
    [ Some further information in English ]


Jumalateenistused Tallinna Oleviste Koguduses al 15.11.1998:

Oleviste koguduse pühapäevahommikusi jumalateenistusi kantakse üle Tallinna Pereraadios (89,6 MHz).   The congretation's Sunday morning services are broadcasted to the Greater Tallinn Area by the Tallinn Family Radio (89,6 MHz)
Koguduses tegutseb üheksa laulukoori, pühapäevakooliklassid ning Piibli algõppe rühm. Kogudus annab välja kuukirja Oleviste.   The congregation runs nine choirs, a number of Sunday School classes and a Bible learning group. The congregation also publishes a monthly newsletter, Oleviste.


Koguduse töökava:
Pastorite kõnetunnid:


Aadress: Lai 50, 10133 TALLINN
Telefon ja faks: (2) 64 12 241
E-mail: oleviste@online.ee (koguduse kantselei), Rein Uuemõis <uuemois@uninet.ee>, Ülo Niinemägi <niinemagi@online.ee> (pastorid)
Kantselei on lahti tööpäeviti kl 10-14.
A/a 10022001738006 Eesti Ühispangas, kood 401
Kui annetad pangaülekandega, palun märgi maksekorralduse selgituse lahtrisse oma ees- ja perekonnanimi ning märgusõna ``Annetus''.


Viimati muudetud 27.7.1999