Raadio 7 (103,1 MHz)

Raadio 7 sündis Tallinnas 1993. a. sügisel rootslaste kristliku raadiokeskuse International Broadcast Radio Association (IBRA) algatusel, sest Rootsi kristlased tahtsid anda oma panuse eestlaste elukvaliteedi muutmiseks. Nad annetasid raha kristliku raadiotöö jaoks. Paraku on paljude inimeste arvates kristlik raadiosaade kas piiblilugemine või sugestiivne vestlus Jumalast. Erinevate elukutsetega inimesed, kes alustasid saadete tegemist leidsid tol ajal ja arvatavasti ka nüüd, et evangeeliumi kuulutamise viise on võrratult rohkem. Number 7 valitigi mitte juhusest, et sündimas oli just arvult seitsmes jaam Tallinnas, vaid selle numbri tähendusest - 7 viitab Piiblis täiuslikkusele. Radio 7 was born in Tallinn in the fall of 1993 on the initiative of the International Broadcast Radio Association (IBRA), a Swedish Christian radio network, who wanted to contribute to the improvement of the quality of life in Estonia. So they gave money to start Christian radio work here. Unfortunately, many people have the idea that a Christian radio programme should be either Bible reading or an inspiring soliloquy on God. The people from different walks of life, having embarked on producing the programmes, discovered quickly that there are many alternative ways of making the Gospel known. The number 7 was not to indicate the mere birth of a seventh radio company in Tallinn but made use of the symbolic meaning of the number suggesting perfection.
Alustasime koostöös Eesti Raadio III programmiga. 1993-1995 andsime eetrisse 21 tundi saateid nädalas. Alates 1. novembrist 1995 töötame raadiojaamana hommikul 7-st keskskööni. From the very first we co-operated with Channel III of the Estonian Radio. Between 1993 and 1995 we broadcast 21 hours a week. Since 1 November 1995 we have functioned as a station, sending broadcasts from 7 a.m. till midnight.
Lähtudes olukorrast, milles eestlased hetkel elavad, on Raadio 7 eesmärgiks tutvustada ristiusu aluseid, rääkida Jeesusest Kristusest ja tema lunastustööst, andes kuulajale võimaluse valida oma tee. me tuletame meelde, et tänapäeva lääne kultuuri juured on kristluses, et meie elunormid tuginevad kristlikele väärtustele. Selgitame, et kristlane on igapäevaelus on igapäevaelus aktiivselt tegutsev, haritud, edukas ja elurõõmus inimene. Ja et kristliku elulaadi toetamine ka majanduslikult on täiesti normaalne ja positiivne teguviis. Selles on sild homsesse. Paljud firmad on seda ka mõistnud, et sponsoreerides Raadio 7 eetriaega luuakse iseendast positiivne imago. Elujaatava programmi toetamine tähendab tuhandete raadiokuulajate toetamist. The current aims of our work are to familiarise the Estonian people with the basics of Christianity, to speak about Jesus Christ and redemption in Him, giving the listener an opportunity to make his/her own choice. We remind them of the Christian heritage of the modern Western culture, that our value systems are based on Christianity. We explain that a Christian in his/her everyday life is an active, educated, successful and joyful person. We claim that to support the Christian way of life is perfectly normal, and positive in economic terms because it builds a bridge to future. Many companies have come to the understanding that by supporting Radio 7 they can project a positive image of themselves. Supporting a pro-life programme means upholding thousands of listeners.
Meie sihtauditoorium on elutõde otsiv, argumente nõudev, kunsti- ja kultuurilembeline. Seetõttu on meie kavas saateid nii kodukultuuri kui ka teoloogia vestlusi mõistvatele. Me ei eksisteeri rahalise kasumi eesmärgil, oleme mittetulunudusühing. Me oleme kuulaja pärast ja kuulaja jaoks. Our target audience consists of truth-seeking, thinking, art and culture loving people. This is why we produce programmes both for people most interested in home decoration as well as for people with an affection to theology. We are a non-profit enterprise existing for the sake of our listeners.

Raadio 7 kaasaegse kristliku muusika edetabel / Radio 7 CCM TOP 10
1997 1998
1999 2000

Postiaadress:

Kodulehekülg: http://www.online.ee/~raadio7/
Raadio 7
Pk. 3396
EE-0090 Tallinn

tel: 6607829
fax: 6607828
email: raadio7@online.ee