Geroi

 

Kiilu koht

 

Tüürpoordi plangutus

     
Kui kiilu kohast sisse kiigata, siis pole sealt muud näha kui liiva ja vahest ka suuri ahvenaid, kes selliseid vrakke armastavad. Sisemus on temast ümberminekul ilmselt väljapudenenud.

Ahtri juures on lainetuse korral näha, et plangutus on muust kerest lahti, kuna see õõtsub koos lainetega.

 
   

Detail puuduvast kiilu kohast