tohera 500
 


10. juunil 2000 oli Tori vallas Pärnumaa külade IV päev.
Arutati külaelu arengu päevaprobleeme.
Päev lõppes Viira kooli naabruses Tohera külas.
Nimelt on teadaolevalt mainitud, et Tohera küla eksisteeris juba aastal 1500 - seega 500 aastat tagasi.
Selle tähtpäeva puhul avati
küla keskel
Tohki ja Tehvri talu juures maantee ääres mälestuskivi.

ÜLDINFOwAJALUGUw KOOLwTURISTILEwKÜLALISTERAAMAT
veebimeister OK kaunter