19

sajandi alguseks oli küla välja kujunenud ja saanud oma hilisemad piirid. Kolm põhitalu - Tehvri (Tehvre, hüütud ka Pealpre, Pealtpere), Tohki (hüütud ka Toomatoa, sest peremeesteks olid järgimööda kaks Toomast) ja Altpere (Alpre) - asusid Navesti paremal kaldal. Otse nende juures oli hilisema tekkega Uueda ehk Uuetoa (Pöörde), veidi kaugemal metsa pool Kople ja Kaupme. Teispool jõge, samuti tihedalt koos paiknesid Ritsu, Kiviaia ja Elpsoni, natuke allavoolu Vardissaare. Paar kilomeetrit ülesvoolu Navesti paremal kaldal oli Määranõmme, peaaegu selle vastas üle jõe Viinahaua (Viinaaua)

1804.a. vakuraamatu järgi on neli Tohera talu - Tehvri, Tohki, Altpere ja Pöörde ühesuurused: 1 1/16 adramaad, igaühes 3 hobust ja 10 sarvlooma. Kohustused mõisa vastu on järgmised (Tohki talu näitel):

Vakuorjus: hobusega läbi terve aasta 130 päeva ja jalgsi jüripäevast mihklipäevani 57 1/2 päeva. Abiorjus: jüripäevast mihklipäevani põllu- ning muu maja tööde tarvis hobusega 10 päeva, jalgsi 67 päeva; niihästi talvel kui suvel vooride tarvis hobusega 20 päeva. Kümnise maks: rukist 2 1/4 vakka, otra 2 1/4 vakka, kaera 1 1/8 vakka, linu 3 naela, linast lõnga 5 naela, humalaid 5 naela, võid 5 naela, 1 lammas, 3 kana, 12 muna, 1 kott, 3 lõõga, 15 puuda heina

Pärast 19. saj. esimese poole talurahvareforme ja maamõõtmisi kandsid Tohera talud järgmisi numbreid (säilisid kuni 1940. aastani): Vardissaare - 150, Kiviaia - 151, Ritsu - 152, Elpsoni - 153, Altpere - 154, Pöörde - 155, Tohki - 156, Tehvri - 157, Riiuoja - 158, Venerisu - 159, Kople - 160, Tagatoa - 161, Kaupme - 162, Viinahaua - 163, Parmu - 164, Konnaoidu - 165, Raba (Siiraku) - 166, Määranõmme - 167.Kui hiljem taludest poegadele maatükke eraldati, kandsid mõned põhitalu numbrit (näit. Vanaõue - 154-a, Ojapealt - 154-b, Viinahaua-Oskar - 163-a), osa mitte (Laane - 373, Pöörde-Veski - 293)

Talude väärtust ja renti näitab järgmine tabel 1862.a.:
TALU
VÄÄRTUS
RENT
Taalrid
Krossid
Rbl
Vardissaare
10
27
37
Kiviaia
7
43
27
Ritsu
8
63
31
Elpsoni
5
-
18
Altpere
12
66
47
Pöörde
9
62
35
Tohki
13
38
49
Tehvri
14
80
54
Riiuoja
3
36
12
Venerisu
3
42
11
Kople
5
87
21
Tagatoa
3
45
13
Kaupme
3
43
13
Viinahaua
9
14
33
Parmu
6
57
24
Kolnnaoidu
4
23
15
Raba
7
20
25
Määranõmme
7
66
28

Huvitav on vaadata maa kogukondlikku (saraskondlikku) kasutamist enne kui talud lõplikud piirid said . Põldu on haritud lapihaaval ja need nihkuvad jõest järjest kaugemale

Peale kruntiajamist sai küla lõplikud piirid, talud oma suuruse ja praegused asukohad. Senise küla keskelt pidid ääremaale minema Pöörde, Kople ja Kaupme. Põhitalusid kujunes 18: Kaupme, Kople, Altpere, Venerisu, Tohki, Tehvri, Riiuoja, Tagatoa, Pöörde, Määranõmme, Vardissaare, Kiviaia, Elpsoni, Ritsu, Viinahaua, Parmu, Konnaoidu, Raba. Neist eraldati hiljem poegadele-tütardele: Altperest Vanaõue ja Oja (Ojapealt), Tehvrist Laane, Pöördest Pöörde-Veski, Määranõmmest Vaanametsa, Ritsust Vana-Ritsu, Kiviaiast Kiviaia-Artur, Elpsonist Elpsoni-Mihkel, Viinahauast Viinahaua-Oskar, Parmust Parmu-Sepa, Konnaoidust Blumenfeldti vabadikukoht. Talumaadele tekkinud, hiljem omaette majapidamised: Ollino,Poe, Kallaste (Villemi), Väikse-Peedi, Tõkke. Hilisema tekkega (30-ndad aastad) on Kännuvälja (Peedi-Kusti) ja Kaussaare

Talude suurus sajandivahetusel dessatinides (võrdluseks ka hektarid):

Vardissaare - 64,34 (70,29 ha), Kiviaia - 45,89 (50,14), Ritsu - 51,76 (55,95), Elpsoni - 30,28 (33,08), Altpere - 66,06 (72,17), Pöörde - 62,42 (68,26), Tohki - 78,77 (86,06), Tehvri - 78,60 (85,87), Riiuoja - 23,93 (26,13), Venerisu - 25,48 (27,84), Kople - 43,5 ha, Tagatoa - 20,58 (22,48), Kaupme - 23,57 (25,75), Viinahaua - 83,5 ha, Parmu - 46,2 ha, Konnaoidu - 36,2 ha, Raba - 64,9 ha, Määranõmme - 47,0 ha

Pärast kruntiajamist jäid talude maad lahustükkidesse. Kõige paremas seisus olid Tehvri, Tohki ja Kaupme, kus eraldiasuvad maad suhteliselt lähedal. Ülejäänud, eriti Navesti vasakkalda talud, pidid õige kaugel heinal käima - nn. soos vastu Vändra piiri

Talude päriseksostmine algas Toheras 1890.a. paiku. Ostuhinna võis kohe ära tasuda või siis raharendi näol aastatel 1887 - 1931, s.o. 44 aasta jooksul. Näiteks oli Tehvri ostuhind 2006, Tohki - 1946, Altpere - 1716, Pöörde - 1294 rbl. Kviitungid maksu tasumise kohta tuli esitada 2 korda aastas: 23. aprilliks ja 23. oktoobriks. Vene - Jaapani sõja ajal kingiti ülejäänud hind ja talu ostuakti tehti vastav märge

Kokku pannud Andres Toht