Kooliprogrammiväline tegevus

Ametlikult töötab Viiral üle 10 kooliprogrammivälist ringi. Tegelikult on neid rohkem. Paljud on ajutised, mis kestavad aasta või paar ja omavad kindlat eesmärki.

1. Muusikaringide juhendajaks on muusikaõpetaja Helene Huik. Kuigi muusikaringe on palju, on nende tegevus suhteliselt passiivne. Kasutatakse vähe ära koolis olevaid tehnilisi võimalusi ja esinetakse omaalgatuslikult harva. Kiidusõnu võiks öelda solistide kohta, kes on maakonna võistlustel saavutanud arvestatavaid kohti.

  • Mudilaskoor
  • Lastekoor
  • Solistide ring
  • 2 ansamblit
  • Flöödiring

2. Ajakirjandusringi väljundiks on kooliajaleht "Viira Ekspress", mis ilmub kaks korda kuus. Lehte hakati välja andma 1994. aastal. Kuna siis veel arvuteid polnud, valmistati lehemakett käsitsi, tekstid olid trükimasinakirjas, seejuures kleebiti pealkirjad tähthaaval kokku. "Viira Ekspress" on õpilaste seas populaarne, sest seal kirjutatakse enamasti kooliuudistest ja ta on tehtud nii palju kui võimalik õpilaste poolt.
"Viira Ekspressi" poolt antud ajakirjanduspisik on levinud ka ümbruskonna koolidesse. Näiteks Vändra Gümnaasiumi ajalehe nimi "Koolipress" on kindlasti Viiralt mõjutuse saanud. Suurem katse elavdada kooliajakirjandust toimus 1995. aastal ülevabariigilise üritusena "Koolileht '95". Tänu Toomas Kasele oli ettevõtmine väga hästi organiseeritud. Kohal käisid mitmed professionaalsed ajakirjanikud. Järgmisel aastal toimus koolilehtede kokkutulek Viljandi Maagümnaasiumis. Kuid 1997. aastal vedasid tartlased alt ning ülevabariigiline üritus jäi olemata. 1998. aastal toimus samalaadne üritus Pärnus Toomas Kase eest vedamisel õnneks uuesti. Kas suurepärane ettevõtmine jätkub?

Koolileht '95
Verba volant, scripta manent -
Sõnad kaovad, kirjutatu jääb.

3. Prantsuse keele ringi juhendab Svetlana Kass.

4. Riina Rask juhendab loodussõprade ringi. Koos tehakse huvitavaid katseid ja võistlusi. 1993. aastal korraldati konkurss taimede uurimisele, mis esimesena kevadel õitsema puhkevad. Valminud raamatud olid üllatavalt asjalikud, sisaldades omatehtud fotosid, herbaariume jne.

5. Arvutiõpetaja Enn Lossmann annab nädalas ühe arvutitunni 1.-9. klassini. Sellest piisab, et ära peletada esmane hirm arvuti ees.
Viira kooli arvutiklassis on valminud Tori vallaleht "Kaldad", "Viira Ekspress" jpm.

6. Spordiringe juhendab Maie Saar.

7. Näiteringi poolt on igal aastal lavale tulnud mõni modernne lavastus. Lausa traditsiooniks on saanud teleprogrammide parodeerimine.

1997. aastal liituti projektiga GLOBE, mille raames saadi kooli üks kaasaaegne arvuti juurde.
GLOBE kätkeb endas kodukoha keskkonna uurimist.

Veeb:Kaur Tiitus 1999.a.