Statistika
Õpilaste arvu muutumine läbi aastate
Graafikult on näha õpilaste arvu muutumine aastate jooksul.
Kooli juhatajate abiliste arvud
Mõistagi on Enda Lingil suuremas koolis vaja ka rohkem abilisi.
Juhatajate ametisolekute kestvused
Kõige kauem on siiani Viira Kooli juhtinud Mihkel Martsoo.

Veeb: Kaur Tiitus 1998.a.