Viira Koolis 2006/2007 õppeaastal...
Maailmas on ainult üks inimene, kes suudab mulle minu eluks vajalikud asjad selgeks õpetada.
See olen mina ise.
 • ...õpib 60 õpilast
 • ...jagab oma tarkust 15 õpetajat/kasvatajat
 • ...on 6 klassikomplekti
 • ...on direktoriks Riina Rask
Asub...
üleval paremas nurgas ...looduslikult kaunis kohas Pärnumaal Tori vallas Tohera külas.
Paari kilomeetri kaugusel asuvad mõnesaja elanikuga Jõesuu küla,
Soomaa Rahvuspark ning kahe suure jõe - Pärnu ja Navesti - suue.
Õpetajad
Riina Rask Direktor, keemia, geograafia Koolipere kevadel 2006
Merike Haas I-III klass, loodusõpetus, inglise keel IV-V kl.
Tiia S.Steffensen IV klass, kunstiõpetus, tööõpetus
Siiri Haas V-VI klass, eesti keel, terviseõpetus, raamatukogu
Kadri Tiitus VII klass, bioloogia, loodusõpetus, inglise keel
Maie Saar VIII klass, kehaline kasvatus
Rita Veeremets IX klass, matemaatika IV-IX kl.
Indrek Haas
ajalugu, ühiskonnaõpetus,
eesti keel ja kirjandus VIII-IX kl.
Heiki Haas füüsika
Helene Huik muusikaõpetus, vene keel
Vilmar Olviste poiste tööõpetus
Enn Lossmann arvutiõpetus
Siiri Mets õpilaskodu kasvataja
Lembit Link õpilaskodu kasvataja
Signe Miller õpilaskodu kasvataja
Ringid ja juhendajad
 • Kunsti- ja käsitööring, õpiring (õpilaskodus)- Tiia S.-Steffensen
 • Tantsuring - Rita Veeremets
 • Õpiring (õpilaskodus) - Kadri Tiitus
 • Näitering - Siiri Haas
 • Lastekoor, mudilaskoor, flöödiring, õpiring (õpilaskodus) - Helene Huik
 • Spordiringid - Maie Saar
 • Ajakirjandusring - Indrek Haas