Viira koolis 2003/2004 õppeaastal...
 • ...õpib 68 õpilast
 • ...jagab oma tarkust 12 õpetajat
 • ...on 7 klassikomplekti
 • ...on direktoriks Riina Rask
Asub...
üleval paremas nurgas ...looduslikult kaunis kohas Pärnumaal Tori vallas Tohera külas.
Paari kilomeetri kaugusel asuvad mõnesaja elanikuga Jõesuu küla,
Soomaa Rahvuspark
ning kahe suure jõe - Pärnu ja Navesti - suue.
Õpetajad
Riina Rask Direktor, keemia, geograafia Koolipere kevadel 2004
Merike Haas I-III klass, loodusõpetus
Maie Saar IV-V klass, kehaline kasvatus
Rita Veeremets VI klass, matemaatika
Tiia S.Steffensen VII klass, kunstiõpetus, tööõpetus
Svetlana Kass VIII klass, kunstiõpetus, tööõpetus
Kadri Tiitus IX klass, inglise keel, bioloogia, loodusõpetus
Siiri Haas eesti keel ja kirjandus, raamatukogu
Helene Huik muusikaõpetus, vene keel
Hilja Iher füüsika, matemaatika, loodusõpetus.
Vilmar Olviste poiste tööõpetus
Enn Lossmann arvutiõpetus
Ringid ja juhendajad
 • Kunstiring - Tiia S.-Steffensen
 • Loodusesõprade ring - Riina Rask
 • Ajakirjandusring - Enn Lossmann
 • Lauluansambel, flöödiring, koorid, solistid - Helene Huik
 • Spordiringid - Maie Saar
 • Osavate käte ring - Vilmar Olviste
 • Arvutiring - Enn Lossmann

Kool liitus 1997.a. algkooliprogrammiga "Hea algus", mida toetab Avatud Eesti Fond ja osaleb keskkonnavaatluse programmis GLOBE.