logo
Avaleht
AbiLogige sisse

Teenusetingimused

1.Üldsätted

Inbox.com AS-ile kuuluvad veebisaidid pakuvad e-posti teenuseid ja muid seotud teenuseid, ühiselt nimetatud „teenus".

Teenus kuulub tervikuna Inbox.com AS-ile („ettevõte" või „meie" ). Ettevõte on registreeritud ja asub Norras, organisatsiooni number/registrikood 920 243 347.

Postiaadress: Øvre Måsan 10C, 1385 Asker, Norra

Tegevuskoha aadress: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norra

Tel (12-15): +372 651 5780

Teenust kasutades nõustute järgmiste tingimustega („leping" või „ teenusetingimused" ). Teenusetingimused reguleerivad teenuse kasutamist.

2.Teenuse ja teenusetingimuste muudatused

Meil on õigus teha ühepoolselt muudatusi teenuses ja/või teenusetingimustes, kui see on vajalik tulenevalt muudatustest õigusaktides, tingituna tehnoloogilisest arengust või muudest mõjuvatest muutustest või vajadusest täpsustada, täiendada või kaasajastada Online.ee kasutamise tingimusi. Teatame teile teenuse ja/või teenusetingimuste muudatustest ette vähemalt 14 kalendripäeva, saates teile sellekohase e-kirja. Kui te ei ole enne teenusetingimuste muudatuse jõustumise kuupäevaks avaldanud soovi teenuse kasutamise lõpetamiseks, loetakse, et olete muutunud teenuse ja/või teenusetingimused vaikimisi aktsepteerinud.

3.Registreerimine ja teenuse kasutamine

Teenus on e-kirjade vastuvõtmise, lugemise ja saatmise teenus, mis on mõeldud kasutamiseks üle 18-aastastele isikutele. Teenust kasutades kinnitate, et olete 18-aastane või vanem. Teenusele saate juurdepääsu uuendatud kolmanda isiku e-posti programmi/rakenduse kaudu, mis toetab IMAP/SMTP uusimaid versioone, või võite kasutada meie veebimeili brauseri kaudu. Püüame teha teenuse kättesaadavaks levinud operatsioonisüsteemide, e-posti programmide/rakenduste ja brauserite kõige uuemate versioonide kaudu. Soovitame hoida kõik oma seadmed ja süsteemid ajakohasena, sest see parandab tavaliselt teenuse kättesaadavust ja turvalisust.

Teie postkasti vaba salvestusruumi kuvatakse veebimeilis. Kui postkast on täis, võidakse sissetulevad ja väljaminevad e-kirjad tagasi lükata (mitte kätte toimetada). Kui saadate e-kirju e-posti programmi või rakenduse (nt Outlook) kaudu, peate kasutama autentimiseks kasutajanime (teie e-posti aadress) ja parooli. E-kirjad, mida üritatakse saata ilma sellise autentimiseta, võidakse tagasi lükata.

Pange tähele, et kolmandate isikute rakenduste (nt mobiilirakenduste või arvutiprogrammide) ja seadmete (nt arvuti või telefon) kasutamine on teie enda vastutusel ning me ei vastuta selliste kolmandate isikute rakenduste ja seadmete käitumise, funktsioonide või sisu eest. Pange samuti tähele, et kolmandate isikute rakendustel ja seadmetel võivad olla oma kasutustingimused ja privaatsuspoliitikad, mille järgimise eest olete täielikult ise vastutav.

Soovitame teil regulaarselt kontrollida kõiki kaustu, sealhulgas kaustu „Prügikast" ja „Rämpspost", et näha, kas mõni e-kiri on ekslikult valesse kausta pandud. E-kirjad, mis asuvad kustutatud või soovimatu sisu (nt „Rämpspost") kaustades, võidakse süsteemist ilma hoiatuseta lõplikult kustutada.

Me ei vastuta toodete/teenuste eest, mida te kasutate või ostate, kasutades teenuse e-posti aadressi oma kontaktaadressina.

Te vastutate täielikult kõigi kirjade eest, mis on saadetud teie e-posti kontolt teenuse kaudu. Teenust ei tohi kasutada järgmisteks tegevusteks:

  • õigusaktidega keelatud tegevused;
  • ebaseadusliku, intellektuaalse omandi õigusi rikkuva või põhjendatult kahjulikuks, ähvardavaks, vägivaldseks, ahistavaks, laimavaks või teise isiku eraelu puutumatust rikkuvaks peetava sisu saatmine või salvestamine;
  • viiruste või muu pahavara saatmine;
  • spämmi/rämpsposti või masspostituste saatmine, millega saaja ei ole eelnevalt selgesõnaliselt nõustunud ja mille on käivitanud saaja tegevus;
  • e-kirjade saatmine, milles väidetakse, et need on saadetud kellegi teise poolt, või mis näivad olevat saadetud kellegi teise poolt;
  • teenuse või sellega seotud teenuste või võrkude takistamine või häirimine.

Nende reeglite, lepingu muude tingimuste või muude seaduste rikkumine võib kaasa tuua teie e-posti konto ja/või tellimuse piiratud juurdepääsu, sulgemise või kustutamise. Ettevõte võib nõuda lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamist.

Ettevõte ei saa garanteerida, et teenusele või teenusest saadetud e-kirjad jõuavad adressaadini või ettenähtud saajani.

Te vastutate oluliste andmete, näiteks oma e-kirjade ja kontaktandmete varukoopiate säilitamise eest. Püüame tagada, et meie serverites salvestatud teave oleks turvaliselt salvestatud ja kolmandatele isikutele kättesaamatu. Kuid me ei anna mingeid garantiisid. Tavatingimustes on meie eesmärgiks säilitada teie postkastist varukoopiaid vähemalt 14 päeva.

Te vastutate selle eest, et kasutaksite oma e-posti kontole juurdepääsuks turvalist parooli. Parool peaks olema teenuse jaoks ainulaadne ning piisavalt pikk, keerukas ja koosnema erinevatest tähemärgiliikidest, et kõrvalistel isikutel oleks seda raske ära arvata. Te ei tohiks kunagi kasutada oma e-posti kontol parooli, mis on sama või sarnane parooliga, mida te kasutate või olete kasutanud mujal.

Te ei tohiks oma parooli kunagi jagada ühegi kolmanda isikuga, olgu selleks siis ettevõte või eraisik. Kui te kahtlustate, et parool on saanud teatavaks kolmandale isikule, peate parooli viivitamatult muutma. Seda saab teha veebimeilis, klõpsates „Seaded" seejärel „Parool".

Te olete kohustatud vähemalt kord nädalas kontrollima oma teenuse postkasti, et saada meilt olulisi teateid ja uuendusi seoses teenusega, kuna me kasutame seda e-posti aadressi oluliste teadete edastamiseks.

Annate oma nõusoleku sellele, et ettevõte võib vajadusel kasutada ja muuta teie postkastis või e-posti kontol olevat teavet, et kaitsta teenust, ettevõtet, meie kliente või teisi kasutajaid kahju eest. Üheks selliseks näiteks võib olla ohtliku e-kirja eemaldamine, mis on saadetud teie postkasti, ilma et meie rämpspostifilter oleks seda peatanud.

Kui teie kätte satub teavet ettevõtte või teiste kasutajate kohta, mis ei ole mõeldud teile, olete kohustatud sellise teabe kustutama ja meid sellest viivitamatult teavitama. Ei ole lubatud püüda saada volitamata juurdepääsu meie võrgule, serveritele või süsteemidele. Meie teenuste stabiilsuse ja kättesaadavuse tagamiseks on teenusel teatud kasutuspiirangud. See kehtib näiteks selle kohta, kui palju e-kirju saate saata ja millistelt IP-aadressidelt me aktsepteerime sisselogimist.

4.Teenuse tellimine

Teenus on tasuline e-posti teenus ja teil peab olema aktiivne tellimus, et teenusele ligi pääseda. Teenuse kasutamiseks peate kõigepealt valima tellimusperioodi. Te maksate teenuse eest ette vastavalt valitud tellimusperioodile. Sama tellimusperioodi kohaldatakse ka siis, kui teie tellimus automaatselt uuendatakse. Teenuse praeguse hinna leiate veebimeilist jaotise „Minu konto" alt. Teenuse arved saadetakse teie teenuse e-posti aadressile. Teenuse kasutamisega alustades nõustute kasutustingimustega. Kui see on seadusega ette nähtud, võite nõuda arve koopia saatmist teie postiaadressile, teatades sellest meie klienditoe meeskonnale.

Me võime aeg-ajalt muuta tellimuste hinda. Kõikidest hinnamuutustest teatatakse teile ette mõistliku aja jooksul teie teenuse e-posti aadressile. Hinnamuutused jõustuvad hinnamuutuse kuupäevale järgneva tellimisperioodi alguses. Kui te ei nõustu hinnamuutusega, saate sellest keelduda, kui loobute teenuse tellimisest enne hinnamuutuse jõustumist näiteks 3 päeva enne tellimusperioodi lõppu. Kui tühistate oma tellimuse, ei pakuta teile enam teenust pärast ettemakstud tellimusperioodi lõppu.

Te vastutate makseteabe ajakohastamise eest ja selle eest, et teenuse kasutamise eest tehtavad maksed oleksid kinnitatud. Tellimus on ettemakstud ja seda uuendatakse automaatselt, kui te ei ole oma tellimust tühistanud. Teenuse eest tasutakse automaatselt, kasutades teie poolt esitatud makseandmeid. Teie pangakontolt võetakse vajalik summa 3 päeva enne jooksva tellimisperioodi lõppu, kui te ei ole tellimust varem tuhistanud. Oma tellimuses muudatuste tegemiseks peate arvutist veebimeili sisse logima ja klõpsama „Minu konto".

Saate oma tellimuse igal ajal jaotise „Minu konto" all deaktiveerida/tühistada. Seda peab tegema vähemalt 3 päeva enne jooksva tellimusperioodi lõppu. Kui tühistate oma tellimuse, suletakse teie e-posti konto pärast ettemaksuperioodi lõppu. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda tagasi tehtud makseid, kuivõrd tegemist on tellimuspõhise teenusega. Aktiivse tellimuse puudumine või eduka uuendamise/makse puudumine loetakse teie tellimuse tühistamiseks. Pärast kehtivusaja lõppemist suletakse e-posti konto ja teenust, sealhulgas automaatseid vastuseid ei ole võimalik kasutada. Me ei paku e-posti ümberadresseerimist ei tellimise ajal ega pärast selle lõppu.

Kui e-posti konto sulgemisest on möödunud 90 päeva, kustutatakse e-posti konto ja postkast, sealhulgas kõik e-kirjad ja muu postkastis olev teave lõplikult. Pange tähele, et postkasti varukoopiad võivad meie serverites olla veel kuni 60 päeva pärast kustutamist. Võite taotleda kiiremat eemaldamist, võttes enne e-posti konto sulgemist ühendust meie klienditoega oma e-posti aadressilt. Pärast seda ei ole võimalik postkasti sisu taastada. Kui e-posti konto sulgemisest on möödunud 12 kuud, on (igaühel) võimalik luua uus e-posti konto sama kasutajanime/e-posti aadressiga. 12-kuulise karantiiniperioodi jooksul ei ole see võimalik. Kui e-posti konto suletakse, pannakse kinni ka kõik varjunimede aadressid.

Teil on õigus ka lepingust taganeda selleks põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest kasutades taganemisavalduse tüüpvormi või esitades muu ühemõttelise taganemisavalduse. Taganemisavalduse tüüpvorm on kättesaadav siin.

Kui esitasite lepingu sõlmimisel avalduse, et teenuse osutamine algaks juba taganemistähtaja kestel, tekib teil pärast taganemisavalduse esitamist kohustus hüvitada ettevõtjale lepingu täitmisena üleantu väärtus proportsionaalselt üleantuga ajani, mil lepingust taganesite, võttes arvesse lepingu kogumahtu.

5.Privaatsusteavitus

Me kogume teenuse kasutamisega seotud klientide isikuandmeid ülima hoolikusega ja kooskõlas asjakohaste andmekaitse-eeskirjadega, sealhulgas GDPR-iga. Teenuse täiustamiseks kogume kasutajaandmeid, salvestades teie seadmesse küpsiseid ja muid andmete jälgimise faile. Rohkem teavet küpsiste ja meie poolt kogutud andmete kasutamise kohta saate meie privaatsusteavitusest.

Meie teenuseid kasutades nõustute ka meie privaatsusteavitusega.

Meie serverid on kaitstud mitmete tehniliste kaitsemeetmetega. Need meetmed hõlmavad paroolikaitset, võrgupiiranguid ja muid allpool kirjeldatud piiranguid.

Kõik e-posti kontod on parooliga kaitstud ja kõigi uute meilikontode jaoks on nõutav parooli tugevus. Nõuame, et kõik kasutajad seadistaksid iga sõnumi saatmise või vastuvõtmise puhul parooliga autentimise. Samuti saavad kliendid lubada oma veebimeilile kahefaktorilise autentimise. Lisaks on meie veebipost kaitstud automaatsete ja korduvate sisselogimiskatsete eest IP blokeerimise abil.

Lisaks paroolikaitsele on meie sisemised süsteemid kaitstud võrgupiirangutega (VPN- ja IP-põhised). Meie juurdepääsukontrolli poliitika on tagada oma töötajatele ja töövõtjatele juurdepääs rangelt vastavalt vajadusele.

6.Vastutuse piirangud

Ettevõte kohustub teenust osutama ning tegema mõistlikult vajalikud pingutused, et tagada teenuse lepingujärgne ja turvaline toimivus. Samas ei saa ettevõte alati garanteerida teenuse pidevat kättesaadavust või usaldusväärsust ega teie postkasti salvestatud andmete lakkamatut turvalisust, kuivõrd teatud olukordades on teenuse turvalisuse ja kättesaadavuse tagamine ettevõtte kontrolli alt väljas. Samuti ei saa ettevõte garanteerida, et teenus ei sisalda pahavara ega muid ohtlikke komponente, ning ei võta vastutust kolmandate isikute rakenduste või seadmete eest, mida kasutatakse teenusele juurdepääsuks.

Te mõistate ja nõustute, et teenust osutatakse „nagu on" ja „vastavalt saadavusele" ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita, ning nõustute, et te ei pea ettevõtet vastutavaks ega taotle hüvitist a) mis tahes kahju eest (sealhulgas kaudne, juhuslik, eriline, karistuslik, hoiatav või mittevaraline); b) kasutuskõlbmatuks muutumise eest; c) andmete kaotamise eest; d) äritegevusest või kasumist ilmajäämise eest või e) seadme kahjustamise eest, mis võib tekkida teenuse vigade või teenuse kasutamise tagajärjel.

Me ei vastuta mis tahes kahju eest, mida te kannate lepingu rikkumise tõttu, ega ole kohustatud hüvitama teile saamata jäänud tulu, äritegevuse katkemist, saamata jäänud kasumit või muud sarnast kahju, välja arvatud juhul, kui see on tekkinud meie süülise tegevuse (tahtliku tegevuse või raske hooletuse) tõttu.

Lisaks sellele ei võta te ettevõtet vastutusele ega nõua kahju hüvitamist andmete avalikustamise või avaldamise eest, näiteks turvarikkumise tõttu.

Ettevõtte poolse lepingu rikkumise korral ning kui ettevõtte vastutus ei ole välistatud käesolevate teenustingimustega, on teil tarbijana õigus kasutada võlaõigusseaduse § 101 lg-st 1 tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Täpsemalt oleks teil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma kohustuste täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, lepingust taganeda või see üles öelda ning alandada hinda. Kõikide teenusega seotud nõuete kogusumma ei tohi ületada summasid, mille te olete ettevõttele viimase 12 kuu jooksul maksnud.

Ettevõte võib teenuse osutamise oma äranägemise järgi lõpetada. Kavandatavast teenuse osutamise täielikust lõpetamisest tuleb siiski vähemalt 30 päeva ette teatada.

Ükski väljaspool käesolevat lepingut meie poolt antud nõuanne või teave ei loo meie poolt mingit garantiid.

Kui te ei ole tarbija, nõustute, et teie ainus õiguskaitsevahend teenusega seotud probleemide korral on lepingu ülesütlemine.

Lepingut kohaldatakse üksnes kohaldatava õigusega lubatud ulatuses ja leping ei mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi tarbijana. Kui peate meie pakutud teenust lepingutingimustele mittevastavaks on teil õigus esitada ettevõttele sellekohane pretensioon. Kui ettevõte teie kaebust ei lahenda, on teil tarbijana õigus esitada sellekohane avaldus Tarbijavaidluste komisjonile. Vastav avaldus peab sisaldama konkreetset nõuet kauplejale ning probleemi kirjeldust. Lisaks peab avaldus olema eesti keeles ning allkirjastatud.

7.Kahju hüvitamine

Te nõustute hüvitama ettevõttele kõik kahjud ja kulud (sealhulgas mõistlikud õigusabikulud) ning hoiab ettevõtte puutumatuna sellistest kahjudest ja kuludest, mis tulenevad või on seotud järgmisega: 1) lepingu rikkumine teie poolt; 2) mis tahes tegevus, milles te osalete teenuses või selle kaudu ja 3) mis tahes seaduse või lepingus sätestatud kohustuse rikkumine teie poolt.

8.Lepingu terviklikkus, jagatavus ja tõlgendamine

Kui lepingus ei ole sätestatud või kui teie ja meie vahel ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kokku lepitud teisiti, kujutab leping endast kõiki teie ja ettevõtte vahel kokku lepitud tingimusi. Leping asendab kõik varasemad teenuse kasutamisega seotud kirjalikud või suulised kokkulepped.

Kui mõni lepingu säte tunnistatakse kehtetuks või mittejõustatavaks, ei mõjuta selline otsus ühegi teise sätte kehtivust või jõustatavust.

Lepingu või selle mis tahes sätte mitterakendamist ei käsitleta loobumisena meie õigusest seda teha.

9.Loovutamine

Ettevõte võib loovutada lepingu ja kõik lepingust tulenevad õigused tervikuna või osaliselt ning ettevõte võib üle anda kõik oma lepingust tulenevad kohustused.

10.Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Kui mõne muu jurisdiktsiooni kohustuslik õigus ei nõua teisiti, kohaldatakse lepingu (ja sellest tulenevate või sellega seotud lepinguväliste vaidluste/nõuete) suhtes Norra õigust ning Norra kohtud on (kohaldatava õiguse piires) ainupädevad lahendama lepingu või teenusega seotud vaidlusi. Kohtuks on Oslo ringkonnakohus.

Kui te olete tarbija, on teil õigus pöörduda Ettevõtte vastu kohtusse Eesti kohtus vastavalt teie elukohale. Sellisel juhul kohaldub vaidlusele Eesti õigus.

Kui mõne teise jurisdiktsiooni kohustuslik õigus nõuab teisiti, ei arvestata kohaldatava õiguse suhtes valikuvõimaluse ega kollisiooninormide põhimõtteid.

Kui teil on lepingu kohta küsimusi, võtke palun ühendust meie klienditoega (link selle veebilehe allosas).

Avaldamise kuupäev: 19. jaanuar 2024

Jõustumiskuupäev: 12. veebruar 2024

logo

© 2024 Inbox.com AS

Kõik õigused kaitstud.

Teemad

Abikeskus KKKOlek

Keeled