logo
Avaleht
AbiLogige sisse

Teenusetingimused

Inbox.com AS-ile kuuluvad veebisaidid pakuvad e-posti teenuseid ja muid seotud teenuseid, ühiselt nimetatud teenus.

Teenus kuulub tervikuna Inbox.com AS-ile (ettevõte või meie). Ettevõte on registreeritud ja asub Norras, organisatsiooni number/registrikood 920 243 347.

Teenust kasutades nõustute järgmiste tingimustega (leping või teenusetingimused). Teenusetingimused reguleerivad teenuse kasutamist.

1. Üldsätted

Leping on algselt koostatud inglise keeles ja on teie mugavuse huvides tõlgitud teistesse keeltesse. Kui originaalversiooni ja tõlgitud versiooni vahel esineb lahknevusi, siis kehtib originaalversioon (inglise keeles): https://www.inbox.com/terms-of-service.

2. Teenuse ja teenusetingimuste muudatused

Teenust võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta. Teavitame teid mõistliku aja jooksul lepingu muudatustest ka e-posti ja meie veebisaitide kaudu. Ettevõte püüab teenuse kvaliteedi ja turvalisuse tõstmiseks hoida kõiki komponente, millel teenus põhineb, ajakohasena. Sellest hoolimata ei garanteeri me, et kõik need komponendid on alati ajakohased.

Lepingut võib aeg-ajalt muuta. Teenuse kasutamise jätkamisega nõustute lepingu uusima versiooniga ja seetõttu soovitame teil regulaarselt kontrollida, kas see on ajakohastatud. Lepingu muudatustest, mida me liigitame kriitilisteks, teavitatakse teenuse kaudu e-posti teel.

3. Registreerimine ja teenuse kasutamine

Teenus on e-kirjade vastuvõtmise, lugemise ja saatmise teenus, mis on mõeldud kasutamiseks üle 18-aastastele isikutele. Teenust kasutades kinnitate, et olete 18-aastane või vanem. Teenusele saate juurdepääsu uuendatud kolmanda isiku e-posti programmi/rakenduse kaudu, mis toetab IMAP/SMTP uusimaid versioone, või võite kasutada meie veebimeili brauseri kaudu. Püüame teha teenuse kättesaadavaks levinud operatsioonisüsteemide, e-posti programmide/rakenduste ja brauserite kõige uuemate versioonide kaudu. Soovitame hoida kõik oma seadmed ja süsteemid ajakohasena, sest see parandab tavaliselt teenuse kättesaadavust ja turvalisust.

Teie postkasti vaba salvestusruumi kuvatakse veebimeilis. Kui postkast on täis, võidakse sissetulevad ja väljaminevad e-kirjad tagasi lükata (mitte kätte toimetada). Kui saadate e-kirju e-posti programmi või rakenduse (nt Outlook) kaudu, peate kasutama autentimist kasutajanime (teie e-posti aadress) ja parooliga. E-kirjad, mida üritatakse saata ilma sellise autentimiseta, võidakse tagasi lükata.

Pange tähele, et kolmandate isikute rakenduste (nt mobiilirakenduste või arvutiprogrammide) ja seadmete (nt arvuti või telefon) kasutamine on teie enda vastutusel ning me ei vastuta selliste kolmandate isikute rakenduste ja seadmete käitumise, funktsioonide või sisu eest. Pange samuti tähele, et kolmandate isikute rakendustel ja seadmetel võivad olla oma kasutustingimused ja privaatsuspoliitikad, mille järgimise eest olete täielikult vastutav.

Soovitame teil regulaarselt kontrollida kõiki kaustu, sealhulgas kaustu „Prügikast“ ja „Rämpspost“, et näha, kas mõni e-kiri on ekslikult valesse kausta pandud. E-kirjad, mis asuvad kustutatud või soovimatu sisu (nt „Rämpspost“) kaustades, võidakse süsteemist ilma hoiatuseta lõplikult kustutada.

Me ei vastuta toodete/teenuste eest, mida te kasutate või ostate, kasutades teenuse e-posti aadressi oma kontaktaadressina.

Te vastutate täielikult kõigi kirjade eest, mis on saadetud teie e-posti kontolt teenuse kaudu. Teenust ei tohi kasutada järgmisteks tegevusteks:

  • seadusega keelatud tegevused;
  • ebaseadusliku, autoriõigusi rikkuva või põhjendatult kahjulikuks, ähvardavaks, vägivaldseks, ahistavaks, laimavaks või teise isiku eraelu puutumatust rikkuvaks peetava sisu saatmine või salvestamine;
  • viiruste või muu pahavara saatmine;
  • spämmi/rämpsposti või masspostituste saatmine, millega saaja ei ole eelnevalt selgesõnaliselt nõustunud ja mille on käivitanud saaja tegevus;
  • e-kirjade saatmine, milles väidetakse, et need on saadetud kellegi teise poolt, või mis näivad olevat saadetud kellegi teise poolt;
  • teenuse või sellega seotud teenuste või võrkude takistamine või häirimine.

Nende reeglite, lepingu muude tingimuste või muude seaduste rikkumine võib kaasa tuua teie e-posti konto ja/või tellimuse piiratud juurdepääsu, sulgemise või kustutamise. Ettevõte võib nõuda lepingu rikkumisest tuleneva kahju hüvitamist.

Ettevõte ei saa garanteerida, et teenusele või teenusest saadetud e-kirjad jõuavad adressaadini või ettenähtud saajani.

Te vastutate oluliste andmete, näiteks oma e-kirjade ja kontaktandmete varukoopiate säilitamise eest. Püüame tagada, et meie serverites salvestatud teave oleks turvaliselt salvestatud ja kolmandatele isikutele kättesaamatu. Kuid me ei anna mingeid garantiisid. Tavatingimustes on meie eesmärgiks säilitada teie postkastist varukoopiaid vähemalt 14 päeva.

Te vastutate selle eest, et kasutaksite oma e-posti kontole juurdepääsuks turvalist parooli. Parool peaks olema teenuse jaoks ainulaadne ning piisavalt pikk, keerukas ja koosnema erinevatest tähemärgiliikidest, et kõrvalistel isikutel oleks seda raske ära arvata. Te ei tohiks kunagi kasutada oma e-posti kontol parooli, mis on sama või sarnane parooliga, mida te kasutate või olete kasutanud mujal. Te ei tohiks oma parooli kunagi jagada ühegi kolmanda isikuga, olgu selleks siis ettevõte või eraisik. Kui te kahtlustate, et parool on saanud teatavaks kolmandale isikule, peate parooli viivitamatult muutma. Seda saab teha veebimeilis, klõpsates „Seaded“ seejärel „Parool“.

Te olete kohustatud vähemalt kord nädalas kontrollima oma teenuse postkasti, et saada meilt olulisi teateid ja uuendusi seoses teenusega, kuna me kasutame seda e-posti aadressi oluliste teadete edastamiseks.

Annate oma nõusoleku sellele, et ettevõte võib vajadusel kasutada ja muuta teie postkastis või e-posti kontol olevat teavet, et kaitsta teenust, ettevõtet, meie kliente või teisi kasutajaid kahju eest. Üheks selliseks näiteks võib olla ohtliku e-kirja eemaldamine, mis on saadetud teie postkasti, ilma et meie rämpspostifilter oleks seda peatanud.

Kui teie kätte satub teavet ettevõtte või teiste kasutajate kohta, mis ei ole mõeldud teile, olete kohustatud sellise teabe kustutama ja meid sellest viivitamatult teavitama. Ei ole lubatud püüda saada volitamata juurdepääsu meie võrgule, serveritele või süsteemidele. Meie teenuste stabiilsuse ja kättesaadavuse tagamiseks on teenusel teatud kasutuspiirangud. See kehtib näiteks selle kohta, kui palju e-kirju saate saata ja millistelt IP-aadressidelt me aktsepteerime sisselogimist.

4. Tellimus

Teenus on tasuline e-posti teenus ja teil peab olema aktiivne tellimus, et teenusele ligi pääseda. Teenuse kasutamiseks peate kõigepealt valima tellimusperioodi. Te maksate teenuse eest ette vastavalt valitud tellimusperioodile. Sama tellimusperioodi kohaldatakse ka siis, kui teie tellimus automaatselt uuendatakse. Teenuse praeguse hinna leiate veebimeilist jaotise „Minu konto“ alt. Teenuse arved saadetakse teie teenuse e-posti aadressile. Kui see on seadusega ette nähtud, võite nõuda arve koopia saatmist teie postiaadressile, teatades sellest meie klienditoe meeskonnale.

Me võime aeg-ajalt muuta tellimuste hinda. Kõikidest hinnamuutustest teatatakse teile ette mõistliku aja jooksul teie teenuse e-posti aadressile. Hinnamuutused jõustuvad hinnamuutuse kuupäevale järgneva tellimisperioodi alguses. Kui te ei nõustu hinnamuutusega, saate sellest keelduda, kui loobute teenuse tellimisest enne hinnamuutuse jõustumist. Kui tühistate oma tellimuse, ei pakuta teile enam teenust pärast ettemakstud tellimusperioodi lõppu.

Te vastutate makseteabe ajakohastamise eest ja selle eest, et teenuse kasutamise eest tehtavad maksed oleksid kinnitatud. Tellimus on ettemakstud ja seda uuendatakse automaatselt, kui te ei ole oma tellimust tühistanud. Teenuse eest tasutakse automaatselt, kasutades teie poolt esitatud makseandmeid. Oma tellimuses muudatuste tegemiseks peate arvutist veebimeili sisse logima ja klõpsama „Minu konto“.

Saate oma tellimuse igal ajal jaotise „Minu konto“ all deaktiveerida/tühistada. Kui tühistate oma tellimuse, suletakse teie e-posti konto pärast ettemaksuperioodi lõppu. Aktiivse tellimuse puudumine või eduka uuendamise/makse puudumine loetakse teie tellimuse tühistamiseks. Pärast kehtivusaja lõppemist suletakse e-posti konto ja teenust, sealhulgas automaatseid vastuseid ei ole võimalik kasutada. Me ei paku e-posti edastamist ei tellimise ajal ega pärast selle lõppu.

Kui e-posti konto sulgemisest on möödunud 90 päeva, kustutatakse e-posti konto ja postkast, sealhulgas kõik e-kirjad ja muu postkastis olev teave lõplikult. Pange tähele, et postkasti varukoopiad võivad meie serverites olla veel kuni 60 päeva pärast kustutamist. Võite taotleda kiiremat eemaldamist, võttes enne e-posti konto sulgemist ühendust meie klienditoega oma e-posti aadressilt. Pärast seda ei ole võimalik postkasti sisu taastada. Kui e-posti konto sulgemisest on möödunud 12 kuud, on (igaühel) võimalik luua uus e-posti konto sama kasutajanime/e-posti aadressiga. 12-kuulise karantiiniperioodi jooksul ei ole see võimalik.

Kui e-posti konto suletakse, pannakse kinni ka kõik varjunimede aadressid.

5. Privaatsusavaldus

Me kogume teenuse kasutamisega seotud klientide isikuandmeid ülima hoolikusega ja kooskõlas asjakohaste andmekaitse-eeskirjadega, sealhulgas GDPR-iga. Teenuse täiustamiseks kogume kasutajaandmeid, salvestades teie seadmesse küpsiseid ja muid andmete jälgimise faile. Rohkem teavet küpsiste ja meie poolt kogutud andmete kasutamise kohta saate meie privaatsusavaldusest.

Meie teenuseid kasutades nõustute ka meie privaatsusavaldusega.

6. Piiratud garantiid ja vastutus

Te mõistate ja nõustute, et teenust osutatakse „nagu on“ ja „vastavalt saadavusele" ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita, ning nõustute, et te ei pea ettevõtet vastutavaks ega taotle hüvitist a) mis tahes kahju eest (sealhulgas kaudne, juhuslik, eriline, karistuslik või hoiatav); b) kasutuskõlbmatuks muutumise eest; c) andmete kaotamise eest; d) äritegevusest või kasumist ilmajäämise eest või e) seadme kahjustamise eest, mis võib tekkida teenuse vigade või teenuse kasutamise tagajärjel.

Me ei vastuta mis tahes kahju eest, mida te kannate lepingu rikkumise tõttu, ega ole kohustatud hüvitama teile saamata jäänud tulu, äritegevuse katkemist, saamata jäänud kasumit või muud sarnast kahju, välja arvatud juhul, kui see on tekkinud meie süülise tegevuse (tahtliku tegevuse või raske hooletuse) tõttu. Ettevõte ei garanteeri teenuse kättesaadavust või usaldusväärsust ega teie postkasti salvestatud andmete turvalisust. Me ei garanteeri, et teenus ei sisalda pahavara ega muid ohtlikke komponente, ning me ei võta vastutust kolmandate isikute rakenduste või seadmete eest, mida kasutatakse teenusele juurdepääsuks.

Lisaks sellele ei võta te ettevõtet vastutusele ega nõua kahju hüvitamist andmete avalikustamise või avaldamise eest, näiteks turvarikkumise tõttu.

Kõikide teenusega seotud nõuete kogusumma ei tohi ületada summasid, mille te olete ettevõttele viimase 12 kuu jooksul maksnud.

Me võime igal ajal ilma ette teatamata teenust täiustada ja muuta. Ettevõte võib teenuse osutamise oma äranägemise järgi lõpetada. Kavandatavast teenuse osutamise täielikust lõpetamisest tuleb siiski vähemalt 30 päeva ette teatada.

Ükski väljaspool käesolevat lepingut meie poolt antud nõuanne või teave ei loo meie poolt mingit garantiid.

Kui te olete tarbija (füüsiline isik), ei vastuta me teie poolt kantud kahju eest, välja arvatud juhul, kui surm või teie tervisekahjustus põhjustati teile kui lepingu poolele või meie süülise tegevuse (tahtliku tegevuse või raske hooletuse) tõttu.

Kui te ei ole tarbija, nõustute, et teie ainus õiguskaitsevahend teenusega seotud probleemide korral on teenuse kasutamise lõpetamine ja tellimuse tühistamine. See tähendab, et teie ainus õiguskaitsevahend on lepingu ja teenuse tühistamine.

Lepingut kohaldatakse kohaldatava õigusega lubatud ulatuses ja see ei mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi tarbijana.

7. Hüvitamine

Te nõustute hüvitama ettevõttele kõik kahjud ja kulud (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud ja -kulud) ning hoiab ettevõtte puutumatuna sellistest kahjudest ja kuludest, mis tulenevad või on seotud järgmisega: 1) lepingu rikkumine teie poolt; 2) mis tahes tegevus, milles te osalete teenuses või selle kaudu ja 3) mis tahes seaduse või lepingus sätestatud kohustuse rikkumine teie poolt.

8. Lepingu terviklikkus, jagatavus ja tõlgendamine

Kui lepingus ei ole sätestatud või kui teie ja meie vahel ei ole selgesõnaliselt kirjalikult kokku lepitud teisiti, kujutab leping endast kõiki teie ja ettevõtte vahel kokku lepitud tingimusi. Leping asendab kõik varasemad teenuse kasutamisega seotud kirjalikud või suulised kokkulepped.

Kui mõni lepingu säte tunnistatakse kehtetuks või mittejõustatavaks, ei mõjuta selline otsus ühegi teise sätte kehtivust või jõustatavust.

Lepingu või selle mis tahes sätte mitterakendamist ei käsitleta loobumisena meie õigusest seda teha.

9. Loovutamine

Ettevõte võib loovutada lepingu ja kõik lepingust tulenevad õigused tervikuna või osaliselt ning ettevõte võib delegeerida kõik oma lepingust tulenevad kohustused. Te ei tohi lepingut tervikuna või osaliselt loovutada ega oma lepingust tulenevaid õigusi kolmandatele isikutele üle anda.

10. Ühishagist loobumine

Kui see on kohaldatava õiguse kohaselt lubatud, lepite te ettevõttega kokku, et kumbki võib esitada nõudeid teise poole vastu üksnes enda nimel või individuaalsel alusel ning mitte hageja või ühisosalisena mis tahes täpsustatud grupis või esindusmenetluses. Kui te ei ole ettevõttega teisiti kokku leppinud, ei tohi ükski vahekohtunik või kohtunik ühendada rohkem kui ühe isiku nõudeid või muul viisil juhatada mis tahes vormis esindus- või grupimenetlust.

11. Kohaldatav õigus / kohtuorgan

Kui mõne muu jurisdiktsiooni kohustuslik õigus ei nõua teisiti, kohaldatakse lepingu (ja sellest tulenevate või sellega seotud lepinguväliste vaidluste/nõuete) suhtes Norra õigust ning Norra kohtud on (kohaldatava õiguse piires) ainupädevad lahendama lepingu või teenusega seotud vaidlusi. Kohtuks on Oslo ringkonnakohus.

Kui mõne teise jurisdiktsiooni kohustuslik õigus nõuab teisiti, ei arvestata kohaldatava õiguse suhtes valikuvõimaluse ega kollisiooninormide põhimõtteid.

— Kui teil on lepingu kohta küsimusi, võtke palun ühendust meie klienditoega (link selle veebilehe allosas).

Kehtivuse algus: 3. oktoober 2023 (vt eelmist versiooni siit)

logo

© 2023 Inbox.com AS

Kõik õigused kaitstud.

Teemad

Abikeskus KKKOlek

Keeled